Tilbage

Udvikling, APV & trivsel

Udvikling af medarbejdere og ledere samt et stærkt fokus på trivsel og arbejdsmiljø understøtter den gode arbejdsplads.

Medarbejder- og lederudvikling, APV & trivsel

Vores værdier og metoder giver os et fast afsæt at arbejde ud fra i en hverdag fuld af mangeartede opgaver og foranderlighed. Samtidig er vi også hele tiden opmærksomme på at understøtte vores medarbejdere og lederes udvikling, så de får mulighed for at opfylde deres fulde potentiale, så de er klædt på til at løse deres opgaver bedst muligt, og så vi sikrer, at vi alle trækker i den samme retning.

For at kunne løse opgaverne er det også vigtigt, at vi har et sundt og sikkert arbejdsmiljø og høj trivsel. Det sikrer vi gennem en systematisk tilgang og løbende dialog blandt andet ved hjælp af den dialogbaserede APV og trivselsproces.