Tilbage

Organisatorisk læring og samskabelse

Vi har valgt at bruge organisatorisk læring og samskabelse som de to overordnede metoder i vores arbejde.

Organisatorisk læring og samskabelse

For at kunne løse vores opgaver bedst muligt og skabe de bedste løsninger sammen med Tønder Kommunes borgere, virksomheder og foreninger, har vi i Tønder Kommune forpligtet os til at være en lærende og en samskabende organisation. Vi skal gøre mere af det, der virker!

Organisatorisk læring og samskabelse er måder at understøtte gode tiltag og viden med udgangspunkt i, at vi skaber de bedste løsninger i fællesskab. Derfor har vi fokus på at skabe løsninger i fællesskab og dele vores succeser på tværs af organisationen, så vi kan lære af hinanden og gøre mere af det, der virker.