Tilbage

Leveregler og ledelsesgrundlag

Vores fælles værdier og kultur omdannes til adfærd og praksis gennem vores leveregler og ledelsesgrundlag.

Leveregler og ledelsesgrundlag

Tønder Kommunes leveregler og ledelsesgrundlag er et udtryk for fælles adfærd og kultur, der omdanner vort værdigrundlag til praksis.

Levereglerne udgør det overordnede værdisæt, og de står som en fælles og kendt ramme for måden, vi arbejder på og måden, vi er sammen på arbejdspladsen og i opgaveløsningen.  Levereglerne er udgangspunktet for alle de metoder og redskaber, der arbejdes efter og udvikles. 

Ledelsesgrundlaget er ledernes ekstra sæt værdier, der skal understøtte dem i at lykkes med og prioritere i ledelsesopgaven.

Tilsammen definerer de to værdisæt vores fælles kultur med værdier og adfærd, der vedvarende diskuteres og indarbejdes i det daglige arbejde i alt, hvad vi siger og gør.