DEN RØDE TRÅD

I TØNDER KOMMUNE har vi gennem de seneste år arbejdet fokuseret på at styrke vore fælles værdier og kultur gennem implementering af en række fælles værdier, metoder og indsatser. PÅ DEN SIDE samler vi alle trådene og du kan finde masse af inspiration til, hvordan I kan arbejde med værdierne LEVEREGLER og LEDELSESGRUNDLAG, metoderne SAMSKABELSE og ORGANISATORISK LÆRING , udvikling af MEDARBEJDERE og LEDERE samt indsatser for TRIVSEL.

I Tønder Kommune har vi gennem de seneste år arbejdet fokuseret på at styrke vore fælles værdier og kultur. Det har vi gjort, fordi vi tror på, at det styrker os i fortsat at kunne tilpasse og udvikle organisationen, samt styrker evnen til at omsætte politiske beslutninger til handlinger - også i omgivelser i hastig forandring.

Arbejdet med at styrke Tønder Kommunes fælles værdier og kultur sker gennem implementering af en række fælles indsatser og metoder, omhandlende leveregler, ledelsesgrundlag, organisatorisk læring, samskabelse, medarbejder- og lederudvikling samt APV og Trivsel.

Alle elementer præsenteres på denne hjemmeside, og der gives samtidig inspiration til det videre arbejde med at forankre og implementere indsatserne lokalt.