Tilbage

Medarbejderudvikling

Udvikling af medarbejderen tager udgangspunkt i den årlige MUS, hvorefter der løbende følges op.

Medarbejderudvikling

I Tønder Kommune har vi fokus på løbende at understøtte den enkelte medarbejders udvikling. Snakken om medarbejderudviklingen vil ofte tage sit udspring i den årlige medarbejderudviklingssamtale – ’MUS’. Vores fælles koncept for afholdelse af MUS sikrer, at samtalen tager udgangspunkt i udvikling og trivsel for medarbejderen og fællesskabet, og at dette afstemmes i forhold til afdelingens kerneopgaver og målsætninger.

Formålet med MUS processen er at skabe fokus på, hvordan den enkelte leder og medarbejder kan bidrage bedst muligt, såvel til egen afdelings som til Tønder Kommunes fortsatte udvikling.

MUS-processen

MUS-processen foregår i fire steps, som er illustreret

Kontaktperson

Kim Willer Arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent
Telefon 23 32 80 17