Tilbage

Kontakt

Kontaktpersoner i HR-afdelingen

Medarbejdere i HR

Afdelingsleder

Kirsten Müller

Afdelingsleder for HR og Jura
Telefon: 21 44 40 81 
E-mail: kirmu@toender.dk 

Udviklingskonsulenter

Kim Willer

Arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent
Telefon: 23 32 80 17 
E-mail: kimwi@toender.dk

Arbejdsområder

 • Psykisk og fysisk arbejdsmiljø
 • Dialogbaseret APV og trivselsproces
 • Diverse politikker inden for arbejdsmiljø
 • Arbejdsgruppen under HMU
 • Underviser på arbejdsmiljøuddannelsen
 • AMR-området
 • Udviklings- og evalueringsopgaver inden for arbejdsmiljø

Maj-Britt Oden Gøbel

Ledelseskonsulent
Telefon: 21 59 34 92
E-mail: maogo@toender.dk

Arbejdsområder

 • Ledelsesudvikling
 • Ledelsesevaluering
 • Lederspire
 • Certificeret i People Test System

Uddannelseskonsulenter

Sonja Warberg

Uddannelseskonsulent
Telefon: 74 92 34 34
E-mail: sosw@toender.dk 

Arbejdsområder

 • Elev- og uddannelsesansvarlig for kontorelever
 • Elev- og uddannelsesansvarlig for SOSU-elever
 • Elev- og uddannelsesansvarlig for PAU-elever
 • Administrator for den centrale videreuddannelsespulje

Birgit Rasmussen

Udviklings- og uddannelseskonsulent
Telefon: 20 12 69 12
E-mail: biras@toender.dk 

Arbejdsområder

 • Koordinator i forhold til uddannelsesinstitutioner
 • Udvikling af uddannelsesområdet
 • Ansættende myndighed for SOSU- og PAU-elever
 • Uddannet stress-coach

Sanne Cathrine Petersen

Administrativ medarbejder (På barsel)
Telefon: 74 92 94 09
E-mail: sancpet3@toender.dk 

Arbejdsområder

 • Elev- og uddannelsesområdet
  • SOSU-elever
  • PAU-elever
 • Administrator for EduADM

Helle Frisk Thomsen

Administrativ medarbejder (Barselsvikar)
Telefon: 74 92 94 09
E-mail: hefth@toender.dk 

Arbejdsområder

 • Elev- og uddannelsesområdet
  • SOSU-elever
  • PAU-elever
 • Administrator for EduADM

Personalekonsulenter

Conny Nicolaisen

Telefon: 74 92 90 25
E-mail: cn@toender.dk 

Arbejdsområder

 • Løn og Forhandling
 • Overenskomster
 • Forhandlinger med de faglige organisationer
 • Ansættelser og afskedigelser
 • Vejledning til ledere i komplekse personalesager
 • Rekruttering og fastholdelse, herunder senioraftaler

Sten Andersen

Telefon: 23 45 10 63
E-mail: stean@toender.dk 

Arbejdsområder

 • Løn og Forhandling
 • Overenskomster
 • Forhandlinger med de faglige organisationer
 • Ansættelser og afskedigelser
 • Vejledning til ledere i komplekse personalesager
 • Rekruttering og fastholdelse, herunder senioraftaler

Christina Linnet Nielsen

Telefon: 21 42 78 91
E-mail: chlni@toender.dk 

Arbejdsområder

 • Løn og Forhandling
 • Overenskomster
 • Forhandlinger med de faglige organisationer
 • Ansættelser og afskedigelser
 • Vejledning til ledere i komplekse personalesager
 • Rekruttering og fastholdelse, herunder senioraftaler