Tilbage

APV & trivsel

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø og en høj trivsel giver de bedste muligheder for at løse opgaverne bedst muligt.

APV & Trivsel

Arbejdet med arbejdsmiljø i Tønder Kommune er en integreret del af Tønder Kommunes samlede værdigrundlag og leveregler.

Som organisation vil vi værne om det gode arbejdsmiljø ved at fastholde et fokus på at undersøge og udvikle vores arbejdsmiljø.

Formålet er, at vi i fællesskab arbejder for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere. Samtidig giver det mening, at spørgsmål om trivsel og arbejdsmiljø flugter med Tønder Kommunes værdier og leveregler.

Fokus for arbejdet er, at vi

  • Generelt identificerer og kortlægger arbejdsmiljøet
  • Beskriver og vurderer eventuelle arbejdsmiljøproblemer
  • Inddrager sygefravær
  • Udarbejder skriftlige handleplaner med prioritering af løsninger på de udfordringer, der identificeres og som skal være tilgængelig for ledelse og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads samt for Arbejdstilsynet
  • Har fælles retningslinjer for opfølgning på handlingsplanerne
  • Anvender data fra dialogerne og handleplanerne til overordnede indsatser i Tønder Kommune
  • Anvender midler fra Tønder Kommunes forebyggelsespulje til at understøtte nye og innovative tiltag til styrkelse af arbejdsmiljø og trivsel

Vi har valgt en dialogbaseret tilgang, ikke mindst ud fra levereglen ”Sig det”.

I løsningen af de udfordringer vi møder, kaldes der på levereglerne ” Brug hinanden” og ”Find fælles løsninger”, og i den opfølgende proces handler det om at ”Del sejrene” og ”Lær af hinanden”.

Den dialogbaserede kortlægning handler også om at få sat ord på det, der kan fylde i hverdagen og forstyrre opgaveløsningen samt flytte fokus fra kerneopgaven.

Når vi som organisation skal afdække medarbejdernes trivsel, er det vigtigt, at vi giver alle medarbejderne mulighed for at ”sige det” og få skabt de bedste vilkår for at udtrykke sig om følsomme forhold omkring deres arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen.