Tilbage

Inspirationskatalog Leveregler

Inspiration til hvordan levereglerne kan implementeres og evalueres i den enkelte afdeling.

Det kan være ganske svært at se kulturen på en arbejdsplads
- og endnu sværere at beskrive den!
I Tønder Kommune hjælper levereglerne
os på vej! ”

Vi siger tingene som de er

 • Vi samarbejder åbent, ærligt og i øjenhøjde
 • Vi lytter aktivt og kommunikerer tydeligt
 • Vi skifter kurs, når vi ikke tror på, at indsatsen skaber effekt

Vi skaber de bedste løsninger i fællesskab

 • Vi har fælles mål og alles bidrag til at nå dem er vigtige
 • Vi inviterer borgere og lokale interessenter ind og sammen udfordrer og afprøver vi
  nye metoder
 • Vi tager fælles ansvar for nye løsninger og sammen skaber vi resultater, vi ikke kunne
  opnå alene

Vi ser og anvender hinandens styrker og forskelligheder

 • Vi opsøger viden og bruger den aktivt og bevidst
 • Vi løser opgaven der, hvor viden og kompetencer er størst
 • Vi spotter talenter og udvikler deres potentiale

Vi deler vore succeser

 • Vi gør os altid umage og spiller hinanden gode
 • Vi har altid øje for et muligt forbedringspotentiale

Vi gir feedback og deler viden

 • Vi gir og efterspørger konstruktiv feedback
 • Vi kvalificerer opgaveløsningen ved at dele viden om det, der virker
 • Vi taler åbent om vores fejl - og finder nye løsninger på det, der ikke virker

I Tønder Kommune har vi en fælles kultur, der udtrykkes ved den måde vi lever og arbejder sammen på. Vi kalder den for Tønderkulturen; og vores leveregler er retningsviser for denne kultur.

Sammen har vi forpligtiget os til at arbejde med Tønderkulturen; få her inspiration til hvordan I konkret kan gøre hos jer!

Formålet med dette katalog er at give inspiration til det videre arbejde med levereglerne. I får her nogle konkrete værktøjer til sammen i personalegruppen at sætte levereglerne i spil - på nye måder. For det er ikke nok, at vi taler om levereglerne – vi skal leve dem!

Får I brug for hjælp, sparring eller facilitering, så kontakt Ildsjælene eller HR- afdelingen, I finder os på Tønder Portalen, brug linket her http://intra.intern.toender.dk/Ildsjaele.

God arbejdslyst!
Ildsjælene for Leveregler i Tønder Kommune